Home » Allahla_Kandiran _Siyasiler » Refah_Partisi » Olağanüstü Hal

Olağanüstü Hal

Bölücü terör örgütü PKK’nın kanlı eylemlere girişmesi üzerine. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki bazı illerde ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasının değişmez muhalifi Refah Partisiydi. iktidara gelir gelmez Olağanüstü Hal’i kaldıracaklarını vaat eden Refah Partisi. Doğru Yol Partisi ile kurdukları Koalisyon Hükümeti Protokolünün 3’üncü sayfasında. “Gerekli tedbirler alınarak. Olağanüstü Hal kaldırılacaktır” vaadini tekrarlamıştı.

Hem muhalefet döneminde, hem de Koalisyon Protokolünde Olağanüstü Hali kaldıracaklarını vaat eden Refah Partisi. iktidarında bu konu üzerinde ciddi hiçbir girişim ve teklif getiremeyince. ben de merak edip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. aşağıdaki Soru Önergesini vererek. Başbakan Erbakan’dan Olağanüstü Hal’i ne zaman kaldıracakları sorusunu yazılı olarak cevaplandırmasını talep ettim.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Aşağıdaki sorunum Başbakan Sayın Necmettin ERBAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dalaletlerinizi arz ederim.

Saygılarımla

17.07.1996

Mustafa R. TAŞAR

Gaziantep Milletvekili
Refah Partisi tarafından yayımlanan 24 Aralık 1995 Seçim Beyannamesinde Terör probleminin çözümü için getirilen öneriler arasında “Çekiç Güç’ün gönderilmesi. Olağanüstü Hal’in kaldırılması ve Irak Ambargosunun kaldırılması” yer almaktadır.

Bugün iktidarda olduğumuza göre:

1.Çekiç Güç’ü ne zaman gönderecek.

2.Olağanüstü Hal’i ne zaman kaldıracaklar.

3.Irak Ambargosuna ne zaman son vereceksiniz?

Refah-Yol olarak isimlendirilen Refah Partisi – Doğru Yol Partisi Hükümeti’nin Programı’nın 9.ncu sayfasında “Gerekli tedbirler alınarak, Olağanüstü Hal kaldırılacaktır” vaadi yer almasına rağmen, Başbakan adına sorumu cevaplandıran Devlet Bakanı Lütfü ESENGÜN: özetle, Koalisyon hükümeti oldukları için seçim dönemlerinde vaat ettiklerini gerçekleştiremeyeceklerini belirtiyordu. İşte belgesi…

T. C.

DEVLET BAKANLIĞI

Lütfü ESENGÜL

Devlet Bakanı

ANKARA

8/8/1996

Yazılı soru önergelerinde yer alan 24 Aralık 1995 Seçim Beyannamesinde ve vaatlerde bulunduğu iddia edilen aşağıdaki konular:

Çekiç Güç’ün gönderilmesi,

OHAL’in kaldırılması,

Irak Ambargosunun sona erdirilmesi

Başörtü meselesi,

Cuma Namazı konusu,

İmam Hatip Okullarının engellenmesi,

Hac ibadeti ile engeller,

Kurban derisi konusu,

Vakıflarla ilgili konular,

İslamın aslının konulması ve öğrenimi,

Siyasi otoritenin dinimize müdahalesi,

Köylü, işçi, memur, esnaf, emekliler ve muhtaçlar Bakanlıkların ihdası,

İstihdam Bakanlığı,

İşsizlik Sigortası müessesine denk gelecek işsizlik ücreti sisteminin kurulması,

Hakkı müktesep karşılığı kredi,

Emek karşılığı kredi,

Rehin karşılığı kredi,

Ödenmiş vergi karşılığı kredi,

Yatırım projesi karşılığı kredi,

Selem senedi karşılığı kredi ve faizsiz krediler,

Devlet Vergi Kanunu çıkartamaz tek vergi sistemine ne zaman geçileceği,

Anayasaya “Faiz Yoktur” hükmünün ne zaman konulacağı,

Faizlerin ne zaman ortadan kaldırılacağı,

Prim ödenmeden ve herkesin sigortalı olacağı sisteme ne zaman geçileceği gibi

Seçim beyannamesinde yer almış hususların uygulanabilirliği çıkartılacak kanunlarla ve diğer mevzuatta yapılacak değişikliklerle mümkün olacaktır.

Oysa Erbakan, muhalefet döneminde “Refah Partisi’nin inisiyatifini kabul etmeden koalisyon olmaz” demişti. “Bizim damgamızı vurmayacağımız koalisyon olmaz” demişti. “Bizimle Koalisyon Hükümeti kuracak olan parti, o güne kadar ki uygulamalarından tövbe edecek ve Adil Düzen böylece kurulmuş olacak” dememiş miydi? Yoksa o söylenenler sadece milletin oyunu almak için söylenmiş ve muhalefet gereği vaat edilmiş kuru vaatler miydi? Görünen o ki, öyleymiş! İşte çark edişin belgesi…

İktidara geldiklerinde derhal olağanüstü hal’i kaldıracaklarını vaat eden Erbakan ve Kurmayları, iktidar dönemlerinde her defasında Olağanüstü Hal’i uzatarak, muhalefet dönemlerindeki vaatlerini unutmuştu. Mazeretleri ise, tek başına iktidar olmamak ve ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlarda bir Koalisyon hükümeti olmalarıydı. Oysa her Koalisyon ortağı, Koalisyon Protokolüne kendi tezlerini yansıtmak ve hedeflerine karşılıklı uzlaşma içerisinde Hükümet Programı’nda yer vermek amacında değil midir? Tabii, ne pahasına olursa olsun iktidara gelmek ve partisinin hedeflerini satmak düşüncesi yoksa… Sonra… Erbakan “Bizim inisiyatifimizi kabul etmeden koalisyon olmaz” dememiş miydi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s