Home » Genel Bilgiler » MUHAMMEDİN MUCİSESİ VARMI ?

MUHAMMEDİN MUCİSESİ VARMI ?

Muhammed’in mucizeleriyle ilgili tüm hadisler uydurmadır. Uydurma mucizelerin başında ayı ikiye böldüğü gelir. Bunun dışında Kur’an’ın bir mucize olduğu, parmakları arasından su fışkırttığı, bir miktar hurma ile koca orduyu doyurduğu, dilsizi konuşturduğu, körü gördürdüğü, keli saçlandırdığı vb. birçok uydurma mucize vardır ki tümü yalandır.

Muhammed’e mucize verilmediği, verilmeyeceği bizzat Kur’an’da yazar. Bunun sebebi geçmişteki peygamberlere mucizeler verilmesine rağmen bu mucizelerin bir fayda sağlamadığı şeklinde açıklanır. Aslında hiçbir peygamberin mucizesi yoktur. Mucize uydurmaları geçmişe yöneliktir. Yaşanan zamanda uydurulması mümkün değildir. Muhammed, Kur’an’ı yaşadığı süre içinde yazdığından kendisinden mucize isteyenleri çeşitli sebepler göstererek savuşturmuştur. Çünkü gösteremediği bir mucizeyi göstermiş gibi yapıp kaleme alsa, inanmayanlar tarafından yalanlanacak ve alaya alınacaktı. Tevrat ve İncil, peygamberlerden sonra yazıldığı için o peygamberler hakkında yalan mucizeler yazılabildi. Nasıl olsa anlatılan geçmişin hikayeleriydi ve ispatı istenemeyecekti. Ama Kur’an’ı bizzat Muhammed yazdığı için açıkça bir mucize uyduramadı. Ancak Muhammed’den 200-300 yıl sonra yazılan hadislerle mucizeler uydurulabildi. Yani, aynı Tevrat ve İncil’in sonradan yazılarak içlerine mucize yalanları doldurulması gibi.

İşte Kur’an’daki mucize taleplerine verilen yanıtlar:

“Mucizeler göndermekten bizi alıkoyan husus, öncekilerin onları yalanlamış olmasıdır. Semud’lulara, gözle görülebilen bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Oysa, Biz mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz.”(İsra -59)

“Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi (yapabilirsen) yerin içine (inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma!” (En`am – 35)

“Hayır, dediler, (bu) karmakarışık hayallerdir; hayır onu uydurmuş; hayır o şairdir. (Eğer gerçekten peygamberse) öncekilerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin.”
“Bundan önce helak ettiğimiz hiçbir kent(halkı) inanmamıştı, şimdi bunlar mı inanacaklar?”
(Enbiya 5-6)

“İnkar edenler, “Rabbinden Muhammed`e bir mucize indirilmeli değil miydi?” derler. Sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir yol göstereni vardır.” (Ra`d – 7)

“İnkar edenler, “Rabbinden Muhammed`e bir mucize indirilmeli değil miydi?” derler. De ki: “Doğrusu, Allah, dileyeni saptırır, kendisine yöneleni doğru yola iletir.” (Ra`d – 27)

“Muhammed`e, Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi?” diyorlar. De ki: “Görünmeyen ancak Allah`a aittir, bekleyin, doğrusu, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” (Yunus – 20)

“İnkarcılar: “Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?” derler. De ki: “Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ankebut – 50)

“Eğer kendisi ile dağların yürütüldüğü, yahut arzın parçalandığı, yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur`an olsaydı!… Hayır bütün işler Allah`a aittir, insanlar hala anlamadılar mı ki, Allah dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi? Yaptıkları işler yüzünden inkar edenlerin başlarına ani bela(lar) gelmeye devam edecek, yahut yurtlarının yakınına konacak (yahut sen onların yurtlarının yakınına konacaksın), Allah`ın vaadi gelinceye kadar bu böyle sürüp gidecektir. Allah sözünden caymaz.” (Ra`d – 31).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s