Home » Genel Bilgiler » İSLAM’DA KADIN SÜNNETİ

İSLAM’DA KADIN SÜNNETİ

5035827110_20circ5_xlarge

Yoğun olarak Orta Afrika ülkelerinde uygulanan klitoris kesimidir. Mısır, Arabistan, Irak ve Endonezya’da yaşayan Müslümanların önemli bir kesimince halen uygulanmaktadır. Kadın sünneti, BM tarafından “genetik sakatlama” olarak nitelendirilmiştir. Buna rağmen İslam uleması tarafından İslam’da yeri olmadığı açıklaması yapılmamıştır. Bunun nedeni kadın sünneti ile ilgili hadislerin sahih görülmesi ve peygamberin zamanında yapıldığının doğru kabul edilmesidir. 

Ümmü Atiyye el-Ensârî (Radiyallahu Anha) şöyle dedi: “Medine’de kadınları sünnet eden bir kadın sünnetçi vardı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o sünnetçi kadına:

−‘Fazla derinden kesme! Çünkü bu, kadın için daha çok tat (orgazm) almasını sağlar. Kocası içinde daha sevimlidir’ buyurdu.” (Ebu Davud 5271)

Kadın sünnetini savunan İslamcılar ayrıca Taberi’den şöyle örnek verir:

“Klitoris üzerindeki küçük bir parçanın kesilmesi olan, kadınların sünneti rivayete göre Hz. İbrahim (as) zamanından kalmıştır ve ilk sünnet olan hanım Hz. Hacer’dir.” (Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, çev. Z. K. Uğan, Ankara 1954, I, 371).

Hz. Peygamber (asm), ”Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir.” (Ahmed b. Hanbel, V, 75; Ebu Davud Edeb, 167; el-Fethu’r-Rabbânî, XVII, 1312) buyurur. Bu sünnet, Ebu Hanife ve İmam Malik’e göre mutlak sünnet, Ahmed b. Hanbel’e göre erkeğe vacib, hanımlar için sünnettir. Şafiî erkek ve kadın arasında vucûb bakımdan bir fark görmemiştir. (el-Fethu’r-Rabbanî, XVII, 1312). 

Ebu’s-Suud Efendi kendisine yöneltilen; “Diyar-ı Arap’da avratları sünnet ederler. Bu fiil sünnet midir?” sorusuna “el-Cevap: Müstehaptır” şeklinde cevap vermiştir. (M. Ertuğrul Düzdağ, Şerhul-İslam Ebu’s-Suud Efendi Fetvaları, İstanbul 1972, s. 35).

Bir taraftan Allah’ın yaratışını değiştirmenin şeytana pay vermek olduğunu ileri sürüp hayvanların kulaklarının, kuyruklarının kesilmesini caiz görmeyenlerin, diğer taraftan sünneti savunmaları büyük çelişkidir.

“…(Şeytan dedi ki) Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını kesecekler ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler…” (Nisa Suresi 119.ayet)

Bu sünnetçiler herhalde cinsel organları Allah’ın yaratışı görmüyor olmalılar. Kur’an’da sünnet olmamasına rağmen, “Allah’ın yarattığını değiştirecekler” denmesine rağmen, Tıbben zararlı görülmesine rağmen sünnete bu denli önem verilmesi ve savunulması aklın alacağı bir durum değildir. Değişmez bir kanun haline gelmiştir ki; “İman olan yerde akıl, mantık ve bilim daima eksiktir.”

https://www.youtube.com/watch?v=ST9JusN3JYM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s