Home » Genel Bilgiler » ALİ’NİN HALİFELİĞİ

ALİ’NİN HALİFELİĞİ

Osman’ın ölümünden sonra Talha ve Zübeyir halife olabilecek tek kişinin Ali olduğunu söyleyerek ona biat ettiler. Bu olaydan sonra herkes Ali’ye biat etti. Yalnız Emeviler buna yanaşmadı egemenliğin kendi ellerinden alınıp tekrar Haşimoğullarına geçmesini hazmedemiyorlardı. Osman’ın akrabalarından Şam valisi Muaviye Osman’ın kanına karşı kan istediğini söylüyor ve Ali’yi Osman’ın katili diye suçluyordu. Talha ve Zübeyir Ali’den kendilerine bir bir valilik vermesini istediler. Ali bunu reddedince Talha ve Zübeyir Ali’nin halife seçilmesine önayak oldukları halde Ali’yi Osman’ın katlinde parmağı var diye suçlayarak Muaviye’nin safına geçtiler.
Aslında Osman’ın ölümünün esas sorumlusu Şam valisi olan akrabası Muaviye’ydi Osman’ın evi muhasara altındayken isyancılar orda Osman’a diş bilerken Muaviye istese ordusuyla gelip Osman’ı kurtarabilirdi. Osman’ın ölümüyle kendisinin halife olacağını umduğundan olsa gerek bunu yapmamış fakat daha sonra Ali halife seçilince Osman’ın kanına kan isterim diye ortaya çıkmıştı.
Muhammed’in karılarından Ayşe hakkında gesrdanlık olayından sonra Safvan’la zina etti diye dedikodu çıkmıştı. Muhammed Ali’ye akıl danışmış Ali de ona Ayşe’yi boşamasını tavsiye etmişti. Bu yüzden Ayşe’de Ali’ye kinliydi. Muaviye’nin siyasi otoritesi, Talha’nın serveti, Zübeyir’in cesaret ve kuvveti Ayşe’nin de saygınlığı bir araya gelmiş bu güç birliği ile büyük bir ordu toplanıp Ali’nin üzerine yürümüşlerdi. Ayşe bu savaşın olduğu yere bir devenin üzerine binerek geldiği için savaş Cemel Vakası (Deve Olayı) diye anılır. Talha ve Zübeyir ölmüş Ayşe ise sağ ele geçirilmişti. Ali Ayşe’yi bağışlamış ve onu birkaç kişinin korumasında Medine’ye göndermişti.
Muaviye hala Ali’yi suçluyordu. Ali ile Muaviye arasında Sıffın svaşları yapıldı Muaviye yenileceğini anlayınca Ali’ye uzlaşma teklif etti. İki taraf birer hakem seçecek hakemler aralarında konuşacak ve halkın oyuyla halife seçilecekti. Ali dört halifenin içinde fiziksel olarak olağanüstü güçlü Muhammed için çok kan dökmüş gözü kara ve zalim fakat aynı zamanda kafa olarak en saf olanlarıydı savaşı kazanacak durumdayken öneriyi kabul etti. Hakem olarak kendi kafasında olan Ebu Musa’yı tayin etti. Muaviye’nin de hakemi Amr İbnül As idi Amr da Muaviye gibi kurnazdı. Ebu Musa’yla bir süre konuştular sonra Amr sen benden büyüksün diyerek önce Ebu Musa’nın konuşmasını istedi. Ebu Musa çıktı toplanan kalabalığa halifenin kim olacağına siz karar vereceksiniz dedi ve etki altında kalmamanız için şu yüzüğü parmağımdan çıkardığım gibi Ali’yi de halifelikten çıkarıyorum, dedi. Daha sonra söz alan Amr ben de şu yüzüğü parmağıma taktığım gibi Muaviye’yi halife ilan ediyorum deyince ortalık birden karıştı. Kavgalar küfürler bir anda kıyamet koptu arbede sırasında Amr aldığı bir kama darbesiyle başından yaralandı. Bu olaydan sonra Müslümanlar kesin olarak üç gruba ayrıldı. 1. Şiayı Ali (Ali taraftarları) 2. Sünniler (Muaviye taraftarları) 3. Hariciler (İkisine de muhalif olanlar)
Hariciler İslam’daki bölünmenin üç sorumlusu olduğunu düşünüyorlardı Ali, Amr İbnül AS ve Muaviye. Bu üçüne suikast yapmayı planladılar Ali’nin suikastçisi Abdurrahman ibni Mücelm diye bir Harici’ydi Ali namaza imamlık etmek için camiye girdiğinde zehirli kılıcıyla başına vurdu diğer iki suikast ise başarılı olamadı.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s